"de Associatie" - een innovatief collectief

Zeven ambitieuze ondernemers uit Noord Nederland hebben de handen ineengeslagen en een maatschap gevormd. Als naam is voor "de Associatie" gekozen. 

De Associatie wil een deskundige en betrouwbare partner zijn voor opdrachtgevers uit de publieke en private sector en een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke en organisatorische problemen.

trbdorp.jpg

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen een steeds intensievere rol van organisaties die een relevante rol willen en kunnen spelen in het krachtenveld tussen overheid en bedrijfsleven.

De Associatie wil en kan die functie vervullen. Zij doet dit niet alleen door haar kennis,ervaring en netwerk beschikbaar te stellen voor opdrachtgevers,maar tevens haar verantwoordelijkheid te nemen voor de feitelijke realisatie van de doelstellingen van haar opdrachtgevers.

De Associatie is een groep van deskundige, specialistische adviseurs die zich realiseren dat zij als groep meer waarde vertegenwoordigen dan als individu.

De Associatie wordt gevormd door:

  • Buro Kompaan
  • de Ammoniet
  • de Innovator
  • JBMM
  • McBryan
  • Nieuw Perspectief

Als groep kunnen zij een waardevolle gesprekspartner zijn voor uw organisatie.

Het geheel is meer dan de som der delen!