Het nieuwe werken

het nieuwe werken

mijn zomerkantoor ...

... met vergaderfaciliteiten

Het Nieuwe Werken is slimmer en efficiënter werken, werken onafhankelijk van tijd en plaats door gebruik te maken van internet. Het is gebruik maken van de netwerkfunctie van internet, samenwerken op afstand, productiever werken door je tijd beter in te richten. Het is gebaseerd op vertrouwen en resultaat in plaats van wantrouwen, repressie en aanwezigheid.

Het kantoor zoals wij dat kennen, stamt uit de tijd dat werk geconcentreerd werd rond een centrale werkplek, als direct uitvloeisel van het industriële tijdperk, waarbij de baas controle hield. Het Nieuwe Werken gaat uit van verantwoordelijkheid en professionaliteit van werkgever en werknemer.

Natuurlijk zijn er genoeg beroepen en branches te bedenken waar Het Nieuwe Werken als concept niet zal aanslaan. Bovendien is het ook per individu afhankelijk of hij/zij de capaciteiten, de aanleg, de behoefte of zin heeft om zijn of haar werkzame leven op deze manier in te richten. Immers, er zijn genoeg mensen die het liefst van negen tot vijf aanwezig zijn, die hun taak of opdracht uitvoeren en die verder geen zin hebben om het heft van hun werk in eigen hand te nemen. Dat is overigens prima. Op deze plek geen waarde-oordelen.

uit: Het Nieuwe Werken Blog