Trainstorm

Een interessant initiatief op dinsdag 22 november: Trainstorm 2030, een crowdsourcing event dat in vier sessies op verschillende lokaties in Nederland op zoek gaat naar een gedeelde visie over werken, communiceren en reizen (commuting) in de toekomst.

Op een viertal locaties in Nederland worden presentaties gehouden door visionairs op het gebied van werken, vervoer, technologie en algemene trends & ontwikkelingen. Gevolgd door een paneldiscussie met het live publiek en het remote publiek (via livestreaming).

Na iedere sessie gaat het ‘Trainstormgezelschap’ met de trein al twitterend, bloggend en mindmappend op pad, steeds verder bordurend op het eerder besprokene om uiteindelijk aan het einde van de dag tot een gedeelde, crowdsourced visie te komen (Trainstorm).